Amon Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Lea 39 / 3, 30-052 Kraków
godz. otwarcia biura:
10-17
FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych jest Amon Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.

Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Putaj prowadzący działalność pod nazwą Marek Putaj AMON Firma handlowo Usługowa z siedzibą w Krakowie ul. Lea 39 tel. 126361577 email: amon@bci,pl 2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:Art. 6 ust. 1 lit. b, f. c, RODO Cel przetwarzania - wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie,W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.W celu rozliczeń podatkowych, W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy; Okres przechowywania danych Przez okres obowiązywania umowy. Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora .Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej 4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze. 5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 6) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy 9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).