SPRZEDAŻ
Działka, Kraków
Krowodrza, im. Władysława Łokietka
powierzchnia: 1 200 m2 cena: 900 000 PLN
  • Pow. działki: 1200
  • Droga dojazdowa: utwardzona
  • Dostępne od: 2017-03-01

OPIS

Nieruchomość w okolicy ul. Łokietka za Opolską składająca się z trzech działek o łącznej powierzchni 1200 m2. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ' Tonie Zachód" w którym tereny te w większości są oznaczone symbolem MN 22 .
1.Tereny zabudowy jednorodzinnej, oznaczone symbolami:
MN.15, MN.18 – MN.19, MN.21 – MN.22 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji budynków usługowych w strefie zwiększonego udziału funkcji usługowej, oznaczonej na rysunku planu.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:
1) nakaz realizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek dla zabudowy w układzie wolnostojącym : 600 m2;
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek dla zabudowy w układzie bliźniaczym:450 m2 dla jednego budynku;
4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy : 0,15 - 0,9
6) maksymalną wysokość zabudowy: 11 m;
7) maksymalną wysokość zabudowy gospodarczej i garaży: 6 m;
8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%.

Media w drodze.
Otoczenie domków jednorodzinnych i zabudowy szeregowej.

LOKALIZACJA

nr. oferty: 5093
data dodania: 24.04.2019 r.
data aktualizacji: 24.04.2019 r.