SPRZEDAŻ
Działka, Kraków
Krowodrza, im. Władysława Łokietka
powierzchnia: 735 m2 cena: 514 500 PLN
  • Pow. działki: 735
  • Droga dojazdowa: utwardzona
  • Dostępne od: 2017-03-01

OPIS

Nieruchomość w okolicy ul. Łokietka za Opolską składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 735 m2. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ' Tonie Zachód" w którym tereny te są oznaczone symbolem MN 22 .
1.Tereny zabudowy jednorodzinnej, oznaczone symbolami:
MN.15, MN.18 – MN.19, MN.21 – MN.22 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji budynków usługowych w strefie zwiększonego udziału funkcji usługowej, oznaczonej na rysunku planu.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:
1) nakaz realizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek dla zabudowy w układzie wolnostojącym:600m2;
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek dla zabudowy w układzie bliźniaczym:450 m2 dla jednego budynku;
4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15 - 0,9;
Id: 683C426B-78F6-4204-A841-3526D9F557D9. Podpisany Strona 17
6) maksymalną wysokość zabudowy: 11 m;
7) maksymalną wysokość zabudowy gospodarczej i garaży: 6m;
8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%.
Dla nieruchomości tej zostały wydane decyzje WZ na; budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem , budowę dwóch budynków jednorodzinnych z garażami w zabudowie bliźniaczej; budowę trzech budynków mieszkalnych z garażami w zabudowie szeregowej - przebudowę drogi dojazdowej budowę zjazdu, budowę infrastruktury technicznej.
Media w drodze.
Otoczenie domków jednorodzinnych i zabudowy szeregowej.

LOKALIZACJA

nr. oferty: 5093
data dodania: 15.02.2019 r.
data aktualizacji: 15.02.2019 r.